Ambi pur bathroom osviežovač vzduchu flower&spring 75ml

Kód: 4789
Neohodnotené
Značka: Ambi-pure
€5,89 –25 %
1ae56901194c6f8b2ea84aeee74c5082 mm2000x2000
€5,89 –25 % €4,41 / ks €5,88 / 100 ml
Skladom (>5 ks)

Ambi Pur Bathroom Flower & Spring prinesie do vašej kúpeľne príjemnú sviežu vôňu. Osviežovač odstraňuje zo vzduchu pachy a súčasne zabraňuje ich usadzovaniu na mäkkých povrchoch, ako sú uteráky, vane či sprchové závesy.

Vďaka jedinečnej technológii Odour Clear zaistí nepretržitú sviežosť až po dobu 45 dní . Osviežovač vzduchu je gélový, takže funguje bez nutnosti použitia batérií či elektrickej energie . Prevoňajte vašu kúpeľňu výnimočnou vôňou pomocou Ambi Pur Bathroom .

Detailné informácie

Podrobný popis

Vlastnosti Ambi Pur Flower Spring osviežovač vzduchu:

  • Gélový osviežovač vzduchu špeciálne určený pre kúpeľne a toalety.
  • Technológia Odour Clear zaistí nepretržitú sviežosť až po dobu 45 dní.
  • Zo vzduchu odstraňuje pachy.
  • Gélový osviežovač - nie je potreba batérie či elektrická energia.
  • S vôňou jarných kvetov.

Použitie Ambi Pur Gélový osviežovač vzduchu:

Po vybratí z obalu aktivujte osviežovač stlačením tlačidla so symbolom ruky na zadnej strane. Umiestnite na vhodné miesto v miestnosti. Vhodné pre kúpeľne, toalety a ostatné miestnosti.

Zloženie Ambi Pur Flower & Spring:

Pentametylheptenón, linalool, tetrahydrolinalool, 4-terc-butylcyklohexyl-acetát, linalyl-acetát, nerol, cyklameň-aldehyd, fenetylacetát, geraniol, citronellol, tetrametylbicyklo-2-heptén , 2,4-Dimetyl-3-Cyklohexen Karboxaldehyd, Isoeugenol, Undecylenal, Cyklooktenyl Methylkarbonát, Isocyklocitral.

Bezpečnostné upozornenie GHS05 - korozívne a žieravé látky GHS07 - dráždivé látky GHS09 - látky nebezpečné pre životné prostredie

  • Signálne slovo: Nebezpečenstvo
  • H315 Dráždi kožu. H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít. P301+P310 PRI POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/ tel. 224 919 293 alebo 224 915 402 (24 hodín denne) P302+P352 PRI STYKU S KOŽOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla P305+P351+P338 PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní. P331 NEVYVOLÁVAJTE zvracanie. P501 Odstráňte obsah/obal podľa inštrukcií na výrobku.

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: