Dr. Devil bicolor lemon fresh 35 g

Kód: 3534
Neohodnotené
Značka: Dr. Devil
€1,75 –25 %
Dr. Devil bicolor lemon fresh 35 g
€1,75 –25 % €1,31 / ks €37,43 / 1 kg
Skladom (>5 ks)
Dr. Devil Wc BiColor 5Ball voní, čistí a preventivně působí proti usazování vodního kamene.

Detailné informácie

Podrobný popis

Odtrhněte celou krycí fólii a zavěste na mísu toalety. V případě, že se vlivem nerovnoměrného působení proudu vody jedna z krajních komor vymyje dříve, přesuňte výrobek na druhou stranu toalety. 

15-30% Aniontové Povrchově aktivní látky, 5-15% kationtové Povrchově aktivní látky. Obsahuje parfém (Limonene, Citral, Linalool), Benzisothiazolinone.

Obsahuje dipentene, Citral, pin-2(10)-ene, Benzisothiazolinone. Může vyvolat alergickou reakci. Obsahuje alkoholy, c12-14, etoxylované, sulfátované, sodné soli a kvartérní amoniové sloučeniny, c12-14-alkyl(hydroxyethyl) dimethyl, ethoxylované, chloridy.

Nebezpečí. Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte Toxikologické informační středisko/lékaře. Při styku s kůží: Omyjte velkým množstvím vody.

Korozivní/žíravé

Korozivní/žíravé

Nebezpečí
Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. Po manipulaci důkladně omyjte… Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Skladujte uzamčené. Uchovávejte pouze v původním obalu. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: