Dr. Devil bicolor polar aqua 3x50 g

Kód: 3538
Neohodnotené
Značka: Dr. Devil
€4,15 –25 %
Dr. Devil bicolor polar aqua 3x50 g
€4,15 –25 % €3,11 / ks €62,20 / 1 kg
Skladom (5 ks)
Dr. Devil Wc BiColor 5Ball voní, čistí a preventivně působí proti usazování vodního kamene.

Detailné informácie

Podrobný popis

Odtrhněte celou krycí fólii a zavěste na mísu toalety. V případě, že se vlivem nerovnoměrného působení proudu vody jedna z krajních komor vymyje dříve, přesuňte výrobek na druhou stranu toalety.

15-30% Aniontové Povrchově aktivní látky, 5-15% kationtové Povrchově aktivní látky. Obsahuje parfém (Alpha-Isomethyl Ionone, Citronellol, hexyl Cinnamal, Coumarin), Benzisothiazolinone.

Obsahuje 3-Methyl-4-(2,6,6-triMethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one, 2,4-dimethylcyclohex-3-ene-1-carbAldehyde, Benzisothiazolinone. Může vyvolat alergickou reakci. Obsahuje alkoholy, c12-14, etoxylované, sulfátované, sodné soli a kvartérní amoniové sloučeniny, c12-14-alkyl(hydroxyethyl)dimethyl, ethoxylované, chloridy.

Nebezpečí. Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte Toxikologické informační středisko/lékaře. Při styku s kůží: Omyjte velkým množstvím vody.

Korozivní/žíravé

Korozivní/žíravé

Nebezpečí
Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. Po manipulaci důkladně omyjte… Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Skladujte uzamčené. Uchovávejte pouze v původním obalu. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: