Well done odmasťovač za studena na rúry 750 ml

Kód: 601409
Neohodnotené
Značka: Well Done
€4,26 –25 %
Well done odmasťovač za studena na rúry 750 ml
€4,26 –25 % €3,19 / ks €4,25 / 1 l
Skladom (>5 ks)
Vysoko účinný odmasťovač za studena, ktorý rýchlo čistí sporáky, plechy na pečenie a riad z nehrdzavejúcej ocele.

Detailné informácie

Podrobný popis

Zloženie

Zloženie podľa nariadenia (ES) č.648/2004: <5% amfotérne povrchovo aktívne látky, <5% fosfáty

Príprava a skladovanie

Príprava a použitie

Návod
na použitie: Odmasťovač nastriekajte alebo namažte na pripálené, mastné, zašpinené povrchy alebo zvyšky po spaľovaní. Počkajte 2-3 minúty, utrite vlhkou handričkou a potom umyte vodou. Tuk sa rozpúšťa a dá sa ľahko odstrániť. Pred použitím otočte trysku, prevráťte po použití. Nepoužívajte na čistenie plynovej ružice, hliníkovej nádoby, lakovaného povrchu.

Skladovanie

Výrobný čas pozri fľaštičku (deň / mesiac / rok).
Svoju kvalitu si zachováva 3 roky od výroby.

Názov a adresa výrobcu

Adresa výrobcu

Well Done Kft.
2900 Komárom,
Mártírok út 92.
Tel .: +36 20 516 4942
www.welldone.eu

Adresa distribútora

Well Done Kft.
2900 Komárom,
Mártírok út 92.
Tel .: +36 20 516 4942
www.welldone.eu

Zákaznícky servis

Well Done Kft.
2900 Komárom,
Mártírok út 92.
Tel .: +36 20 516 4942
www.welldone.eu

Obal

Číselná veľkosť

Číselná veľkosť - 750

jednotka (konkrétne)

Jednotka (špecifická) - mililiter

Bezpečnostné informácie

Nebezpečenstvo korozívnych látokNebezpečenstvo požiaru
Nebezpečenstvo

Pred použitím si prečítajte a dodržiavajte návod na použitie produktu a varovania.

UPOZORNENIE
UCHOVÁVAJTE MIMO DOSAHU DETÍ!

Upozornenie: H290 Môže byť korozívna pre kovy. H302 Škodlivý po požití. H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. EUH071 Žieravý pre dýchacie cesty. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P271 Používajte len vonku alebo v dobre vetranom priestore. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P303 + P361 + P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Pokožku treba opláchnuť vodou/sprchou. P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Odstráňte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak je to možné. Pokračujte vo vyplachovaní. P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi. Nebezpečné zložky: hydroxid draselný,

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: